Zdravé regióny – hľadáme nových zamestnancov.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Príspevková organizácia Zdravé regióny obsadzuje pre Národný projekt Zdravé komunity 2B, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje nových zamestnancov na pozíciu – “Supervízor/Supervízorka (v BSK a KE/BB/PO samosprávnom kraji)”.

Počet pozícií: 4 (pre každý samosprávny kraj 1)
Miesto výkonu práce – v rámci samosprávneho kraja.
Aktívny šofér – na tejto pozícií sú služobné cesty predpokladom pre úspešné plnenie pracovných úloh a cieľov Národného projektu.

Viac informácií získate na:
https://www.zdraveregiony.eu/works/supervizor-bsk/

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS