Kontakt

Kontaktné informácie

Televízia ROMANA
Župné námestie 7
815 68 Bratislava

 

ÚDAJE PRE OBCHODNÉ A FAKTURAČNÉ ÚČELY:
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, v odd. : Sro, vo vložke č. 84866/B štatutárny orgán: Boris Rizman, konateľ spoločnosti.  Televízia ROMANA vysiela na základe licencie pre televízne vysielanie číslo TD/210.
Slov Media Group s.r.o.
Klincová 37
821 08, Bratislava,
IČO: 46 889 299
DIČ: 2023636835
IČ DPH: SK202363835
Bankové spojenie:
VUB a.s, č.ú.: 3076770259/0200
IBAN: SK6702000000003076770259
[/span4]

Kontaktný formulár

    [/row] [/mp_span] [/mp_row]