Kontakt

romana.tv
Rómsky portál

Slov Media Group

Klincová 37
821 08 Bratislava
Slovakia

IČO: 46 889 299
DIČ: 2023636835
IČ DPH: SK2023636835

OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 84866/B

Bankové spojenie:
VÚB:
SK6702000000003076770259 (VÚB)

ČSOB:
SK6275000000004021657536

Bratislava

Župné námestie 7 (Dom syndikátu novinárov)

Žilina

Závodská cesta 2945/38 (budova H15)

Prešov

Požiarnická 17

Košice

Masarykova 2,  (Jumbo centrum )

Napíšte nám