Vnímaví pre zraniteľných – TOMÁŠ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Film z dokumentárneho cyklu Vnímaví pre zraniteľných

Vnímaví pre zraniteľných je cyklus krátkometrážnych dokumentárnych portrétov rómskych dobrovoľných poradcov, ktorí pomáhajú budovať rómsku identitu u rómskych detí vychovavaných v nerómskych náhradných rodinách a v detských domovoch.

V slovenských detských domovoch vyrastá veľa rómskych detí. Až 60% z nich sa stane súčasťou adoptívnej, alebo profesionálnej náhradnej rodiny. Tieto deti sa však v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Ich nerómski rodičia nie sú pripravení čeliť predsudkom, stereotypom a diskriminácii, ktorej sú ich rómske deti vystavené, nepoznajú rómsku kultúru a históriu a nevedia v nich dostatočne budovať ich rómsku identitu a hrdosť.

Do tejto situácie v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných vstupuje päť mladých rómskych dobrovoľných poradcov z rôznych regiónov Slovenska. Prešli si mnohými úskaliami a prekážkami, zažili, aké je byť pre svoju etnicitu nechcení, nepochopení, odmietnutí. Naučili sa s tým pracovať, prijali svoje Rómstvo a sú naň hrdí.

Dnes pomáhajú a odovzdávajú svoje skúsenosti rómskym deťom žijúcim v nerómskych rodinách, učia ich nerómskych rodičov porozumieť kultúrnym a etnickým odlišnostiam ich detí a sprístupňujú im rómsku kultúru, aby aj oni mohli svoje rómske deti motivovať k nájdeniu ich rómskej identity.

Pre deti sú ich poradcovia mnohrát jedinými Rómami, ktorých poznajú. Sú pre nich vzorom a motiváciou. Filmy o nich sú nástrojom, ako hľadanie identity týchto rómskych detí verejne podporiť.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS