Tv Romana – Zákon o ochrane detí rieši aj budúcnosť “mladých dospelých”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Zmeny v Zákone č. 305/2005 Z. z. (Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)

 

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS