Tv Romana – Výzva zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti k vláde Slovenskej republiky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

„Cieľom výzvy je presmerovanie pozornosti z roviny šírenia stereotypných negatívnych správ z rómskych komunít na príklady dobrej praxe. Za necelé dva týždne sme boli svedkami mnohých pozitívnych príkladov svojpomoci, obetavosti, solidarity a zodpovednosti, ktoré je potrebné tlmočiť širokej verejnosti. Mnoho Rómov pristupuje k veci s vážnosťou a zodpovedne. Mnoho ľudí sa obetuje, aby pomáhali a šírili osvetu“ – Ingrid Kosová, autorka výzvy

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS