Jedným z najväčších problémov rómskych detí je chudoba, ktorá im bráni dosiahnuť úspech v školskom systéme.

Tv Romana – Vyšehradský rómsky magazín 3 – Vzdelávanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Jedným z najväčších problémov rómskych detí je chudoba, ktorá im bráni dosiahnuť úspech v školskom systéme.

Jedným z najväčších problémov rómskych detí je chudoba, ktorá im bráni dosiahnuť úspech v školskom systéme. Vzdelávacie systémy krajín Vyšehradskej štvorky podľa skúseností nevedia, čo s chudobnými študentmi. V Maďarsku sú “gheto” školy, kde chodia len rómske deti. Na Slovensku sa vládne snahy zamýšľajú nad komplexným riešením, ktoré okrem vzdelávania rieši aj bývanie a situáciu na trhu práce. Snažia sa na to využiť eurofondy. V Českej republike je najvýznamnejším problémom nadmerné umiestňovanie rómskych žiakov do základných škôl určených pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Vo všeobecnosti možno povedať, že zlepšenie vzdelávania rómskych detí vo všetkých troch krajinách je významnou úlohou, na ktorej sa musia podieľať vlády, rodičia, učitelia aj deti.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri