Tv Romana – VOX ROMANO 5 VŠ pre Rómov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Štúdium rómčiny na vysokej škole? Áno, je to šanca nielen pre Rómov. Nové študijné odbory na Prešovskej univerzite otvárajú možnosti študovať rómsky jazyk a literatúru v rôznych, najmä učiteľských  kombináciách. Perspektívne uplatnenie absolventov však zasahuje podstatne  širší okruh profesií: Od prekladateľstva, cez sociálnu prácu, manažérske profesie,  až po diplomaciu. Viac v reportáži Vlada Semana, v rámci cyklu  VOX Romano.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS