Tv Romana – venujte 2% – Občianske združenie, Cesta von – projekt Omama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Nedovoľme chudobe diktovať osud tým najmenším. Toxický stres spôsobený núdzou, nepohodou, strádaním a napätím v rodine spomaľuje vývin dieťaťa. Najhoršie dôsledky má predovšetkým v kľúčovom období prvých 1 000 dní od počatia, keď sa buduje základná architektúra mozgu človeka. Na nej stoja všetky naše neskoršie zručnosti, kognitívne schopnosti, emočná stabilita a vzťah k sebe aj okoliu. Obzvlášť teraz, keď mnohé rodiny prišli o prácu alebo možnosť príležitostného príjmu, sa chudoba v osadách ešte prehĺbi. Omamy absolvujú s každým „svojím“ dieťatkom raz týždenne lekciu, kde formou hravého učenia stimulujú jeho kognitívne zručnosti, motoriku a psychosociálny rozvoj potrebný pre zdravý vývin. Ak ich podporíte, hneď ako to umožnia „protikorona opatrenia“, sa omamy vrátia späť k rodinám. Pomôžte im svojimi 2 % z daní. Viac na https://cestavon.sk/venujem-2

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS