stúpenie hudobníkov z ŠKO a Sendreiovcov doplnený detským vokálnym zborom Čercheňora.

Tv Romana – Úspešné pokračovanie projektu

ŠKO Žilina začalo s rekonštrukciou Domu umenia Fatra v roku 2021. Projekt rekonštrukcie je podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR v programe Kultúra /Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina/, v rámci ktorého sa uskutočnilo vystúpenie hudobníkov z ŠKO a Sendreiovcov doplnený detským vokálnym zborom Čercheňora.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri