Tv Romana – Nová nemocnica?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

FNsP ZA predložila investičný zámer Žilinská nemocnica predložila Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky investičný zámer výstavby novej nemocnice a rekonštrukcie ambulantnej časti hlavnej budovy polikliniky.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS