Tv Romana – Medzinárodný deň mieru

Tento deň je venovaný mieru a oslavuje ho mnoho štátov, politických zoskupení a ľudí. SLOVENSKO. Pri oslave v New Yorku v sídle OSN zvoní „Peace Bell“ (Mierový zvon). Zvon bol odliaty z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov. Na boku zvona je napísané „Long live absolute world peace“ – Nech žije úplný svetový mier.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri