Tv Romana – Dobrovoľníkom roka v Prešovskom kraji sa stal Róm Martin David

Vo štvrtok 10.2. vyhral krajské ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji dobrovoľník Martin David. Martinova dobrovoľnícka služba je výnimočná nielen preto, že Martin je Róm, ale pozoruhodná je aj pre jeho zdravotný hendikep, starší vek i pre jeho službu väzňom. Pomáha chudobným ľuďom distribúciou použitého oblečenia, realizuje hudobné programy a osvetovú činnosť vo väzniciach, pomáha mladým v rómskych osadách nájsť vlastnú sebahodnotu a vypomáha pri realizovaní tanečných a divadelných mládežníckych aktivít ako doprovod. Nedávno takto pomáhal aj pri nácvikoch programu pre pápeža Františka na Luníku IX.

„Naša spoločnosť čelí predsudkom, že „Rómovia nechcú pracovať“. Ja však poznám veľa Rómov, ktorí túžia po dôstojnej práci, mnohí z nich aj pracujú,“ tvrdí Ivana Németová, ktorá dobrovoľníka nominovala a momentálne pracuje ako koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva v Inovačnom partnerskom centre, ktoré pôsobí v Prešovskom samosprávnom kraji. „No nielen to: v Gréckokatolíckej rómskej misii pôsobí vyše stovka rómskych dobrovoľníkov, ktorí nielenže pracujú, ale aj dobrovoľníčia bez nároku na odmenu. To je podľa mňa ten najlepší dôkaz sociálnej zmeny, ktorá nastala zvnútra.“

Martin David je Róm, ktorý sa nehanbí za svoje korene, žije v osade a je veľkým príkladom pre svoje okolie. A môže byť inšpiratívny aj pre Nerómov. Martin chodí tam, kde sa odváži ísť len málokto. Do väzníc, do osád, k chudobným. Pozoruhodná je aj efektivita jeho dobrovoľníckej práce: materiálna pomoc a slová povzbudenia premieňajú srdcia. To, že je Róm a vie dobre po rómsky, je v jeho dobrovoľníckych činnostiach veľkou výhodou, lebo tí, ktorým pomáha, ho berú ako jedného z nich. Berú ho za svojho a majú k nemu dôveru. Nie je pre nich len „dobrodincom“, je pre nich vzorom.

Za zmienku stojí aj to, že Martin je otec 6 detí a má už aj 2 vnúčatá – čím dáva príklad všetkým, že dobrovoľníkmi nemusia byť len mladí a slobodní… dokonca ani zdraví bez hendikepu, pretože Martin je slabozraký.

Od sebeckosti k životu pre iných

Martinova cesta však nebola priamočiara. „Kedysi som žil veľmi zle, žil som iba sám pre seba,“ spomína. „Nebol som prospešný pre nikoho. Ráno som odišiel a prišiel domov až o polnoci, k žene som sa správal ako k slúžke. Robil som iba to, čo sa mi páčilo a čo sa mi chcelo: hral som automaty, chodil za ženami, pil som.“ Zmena nastala vďaka aktivitám Gréckokatolíckej rómskej misie. „Najprv sa mi páčila ich rómska gospelová hudba, potom som bol pozvaný do spoločenstva. Keď som počúval kázne a svedectvá obrátených Rómov, chcel som aj ja tak žiť, zmenil sa môj vzťah k rodine. Spolu sa modlíme, žijeme tak, ako nás Boh chce,“ vysvetľuje ocenený rómsky dobrovoľník Martin David.

K dobrovoľníctvu sa dostal postupne. „Keď som videl tie chudobné deti na osade, ako sú aj v zime nahé, veľmi mi ich bolo ľúto, bolelo ma to. Tak som začal pomáhať chudobným rodinám. Keď viem, že môžem niekomu pomôcť, cítim pokoj. Ja zoberiem aj od mojich detí a dám cudzím. Čo dostanem, s tým sa podelím. Nechcem si nahromaďovať veľké majetky, ja mám majetok v nebi,“ dodáva.

Preto teraz pomáha iným Rómom objaviť život, vlastnú sebahodnotu, ľudí okolo seba i Boha. Aby našli vlastné uplatnenie v živote. K dobrovoľníctvu ho povzbudzoval aj o. Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie. Jednou zo zásad, ktoré uplatňuje pri práci s Rómami, je: „Keď si dostal, dávaj!“ Pokladá za mylné, keď sa Rómom iba dáva a nič sa od nich spätne neočakáva. Aj takto si rómska misia vyformovala desiatky, ba stovky rómskych dobrovoľníkov.

Ako vyzerá Martinovo dobrovoľníčenie v praxi?

Má kontakty na ľudí ochotných pomôcť, zároveň ho poznajú chudobní a on pozná ich potreby. Každé 3 mesiace mu z charity pošlú autobus plný oblečenia – a to vie efektívne distribuovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozdá všetko zadarmo a nemá za to nič, iba dobrý pocit a vďaku ľudí.

Ocenený dobrovoľník je aj spevák a má zvláštne pochopenie pre ľudí vo väzení. Túži, aby sa stali lepšími ľuďmi a po odchode z väznice začali nový život. Preto so svojou vlastnou kapelou Leha navštevuje tieto väznice a povzbudzuje väzňov, hovorí im, ako sa dá žiť inak. Väzni ostávajú dojatí, niektorí aj plačú a prosia Martina a jeho kapelu, aby k nim chodievali častejšie.

Martin, ako otec 6 detí, má tiež blízko k mladým a vedie nielen svoje deti k umeleckej a tanečnej tvorbe. Pomáha s organizáciou tanečných a divadelných nácvikov, na sústredeniach vypomáha ako rodičovský sprievod, ale aj ako vychovávateľ.

„Nazdávam sa, že Martin David je veľkým príkladom nielen pre Rómov, ale aj pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa venujú núdznym ľuďom a mládeži: môže nás naučiť, ako sa dá celkom priblížiť k tým, ktorým je pomáhané, a takto ich zvnútra premieňať slúžiacou láskou. So srdcom na dlani,“ dodáva Ivana Németová.

Informuje:

Ivana Németová, koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva Inovačného partnerského centra

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri