Tv Romana – Deň tolerancie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka. UNESCO túto myšlienku prinieslo do OSN a jeho Valné zhromaždenie vyhlásilo 16. november za Medzinárodný deň tolerancie. Pripomíname si ho od roku 1996.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS