Tv Romana – Deň sťahovavých vtákov

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Svetový deň sťahovavého vtáctva. Ten sa slávi dva razy do roka – v druhú sobotu v máji a októbri – s cieľom zvyšovať povedomie širšej verejnosti o nevyhnutnosti chrániť sťahovavé vtáctvo a jeho hniezdiská.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS