Tv Romana – Cenu Dobrovoľník roka získal Róm

Cenu Dobrovoľník roka za pomoc na Slovensku získal Róm
Martin David je otec šiestich detí a starý otec, zároveň zdravotne znevýhodnený slabozrakosťou. To však nebráni tomu, aby dobrovoľnícky slúžil. Sám Martin o svojej ceste k dobrovoľníctvu hovorí toto: „Kedysi som žil veľmi zle, žil som iba sám pre seba. Nebol som prospešný pre nikoho. Ráno som odišiel a prišiel domov až o polnoci, k žene som sa správal
ako k slúžke. Robil som iba to, čo sa mi páčilo a čo sa mi chcelo: hral som automaty, chodil za ženami, pil som.“ Zmena nastala vďaka aktivitám Gréckokatolíckej rómskej misie. „Najprv sa mi páčila ich rómska gospelová hudba, potom som bol pozvaný do spoločenstva. Keď som počúval kázne a svedectvá obrátených Rómov, chcel som aj ja tak žiť, zmenil sa môj vzťah k rodine. Spolu sa modlíme, žijeme tak, ako nás Boh chce,“
vysvetľuje ocenený rómsky dobrovoľník Martin David. Dnes je on sám inšpiráciou a povzbudením pre ďalších. „Naša spoločnosť čelí predsudkom, že „Rómovia nechcú pracovať“. Ja však poznám veľa Rómov, ktorí túžia po dôstojnej práci, mnohí z nich aj pracujú,“ tvrdí Ivana Németová, ktorá
dobrovoľníka nominovala. „No nielen to: v Gréckokatolíckej rómskej misii pôsobí vyše stovka rómskych dobrovoľníkov, ktorí nielenže pracujú, ale aj dobrovoľníčia bez nároku na odmenu. To je podľa mňa ten najlepší dôkaz sociálnej zmeny, ktorá nastala zvnútra,“ hovorí Ivana Németová.
„Martin David je dôkazom toho, že na to, aby človek pomáhal, nemusí mať veľa peňazí. Človek môže darovať svoj čas, svoje srdce, svoje talenty a energiu, seba. Martin pomáha núdznym Rómom v osade tak, že im rozdáva veci, ktoré dostal on. Taktiež slúži v ďalších osadách, chodí do väzníc, spieva v kapele, rozpráva o Bohu a povzbudzuje ľudí, aby zmenili svoje životy. Po vzniku folklórneho súboru Čiriklore motivuje nielen svoje deti, aby na sebe
pracovali, aby rozvíjali svoje talenty v tomto súbore, ale pomáha umeleckému vedúcemu a sprevádza súbor na vystúpeniach ako dobrovoľník, pomáha organizačne. Nedávno bol v Bratislave na Európskych sociálnych dňoch, kde bol choreografovi Dušanovi Plichtovi pravou
rukou“, dodáva Renáta Ocilková, koordinátorka pre napomáhanie pastorácie Rómov pri Konferencii biskupov Slovenska.
Národné dobrovoľnícke centrum – CARDO odovzdáva každoročne ceny dobrovoľníkom na celoslovenskej úrovni. Nominácie do celoslovenského vyhodnotenia sú postúpené z krajských úrovní. Tohto roku bolo na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 z celého Slovenska nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie
posunuli 43 najsilnejších príbehov na celoslovenské ocenenie, spolu s priamymi nomináciami ich bolo spolu 46. Dňa 5. apríla 2022 boli nominovaní dobrovoľníci prijatí prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Následne sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo vyhlásenie víťazov ceny
Srdce na dlani – Dobrovoľník roka. Víťazom kategórie Dobrovoľník roka za pomoc na Slovensku sa stal rómsky muž z Čičavy – z Gréckokatolíckej rómskej misie – Martin David.  PaedDr. et  Mgr. Renáta Ocilková
koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Konferencia biskupov Slovenska Kapitulská 11
814 99  Bratislava
https://romovia.kbs.sk/
Mob.: +421 903 910 937

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri