Tv Romana – 30. výročie vzniku Divadla Romathan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

História Divadla Romathan sa začala písať 20. decembra 1992 uvedením prvej premiéry Than perdal o Roma – Miesto pre Rómov – hudobno- dramatická freska z histórie a súčasnosti Rómov, ktorú režijne spracoval režisér Ján Šilan. Vznik rómskeho profesionálneho divadla bol motivovaný snahou o zrovnoprávnenie podmienok pre šírenie, rozvoj a upevňovanie kultúry národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Vo sfére rómskej kultúry sme dostali do vienka ďaleko širšie poslanie. Nielen šíriť kultúru, ale ju aj objavovať a upevňovať v slove, ústnom podaní a v jazyku. S týmto zámerom v divadle účinkujú herci, speváci, tanečníci a typický rómsky orchester. Tieto štyri základné umelecké komponenty svojim spolupôsobením syntetizujú divadelný obraz, zároveň však pomáhajú v pôvodnej podobe priblížiť tradície i špecifiká rómskej kultúry.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri