SPOLUPRÁCA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH RÓMSKYCH MÉDIÍ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Zástupca českej neziskovej organizácie ROMEA, o. p. s.  riaditeľ Zdeněk Ryšavý a prevádzkovateľ rómskej televízie ROMANA Boris Rizman podpísali memorandum o spolupráci. V piatok, 15.10.2021, sa  v Prahe uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov oboch médií, kde sa informovali o možnostiach, víziách a tvorbe koncepcií spolupráce.

Signatári Memoranda prejavili záujem o vzájomnú podporu, ktorej cieľom je vytváranie prostredia na prepájanie spoločných aktivít. Signatári majú súčasne záujem prispievať k zvyšovaniu kvality informácií o rómskych komunitách a pomáhať v boji proti rasizmu proti šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich informácií prostredníctvom médií. Spolupracovať pri tvorbe a realizácii cezhraničných projektov, ako aj výmenu skúseností pri prevádzkovaní televízneho vysielania. Predmetom tohto memoranda je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce a rozsahu jednotlivých činností. Dve profesionálne médiá spojili svoje skúsenosti a prostriedky za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného cieľa.

Tešíme sa na vzájomne výhodnú spoluprácu.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS