SKCH / Nenechaj sa zotročiť – Richard Ricco Šarközi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb.  Jedná sa pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli, s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Do obchodovania s ľuďmi sú zväčša zapojené celé organizované zločinecké skupiny, nezriedka s medzinárodnou pôsobnosťou. Momentálne patrí celosvetovo tento druh nelegálnej činnosti popri obchode so zbraňami a drogami medzi najvýnosnejšie a najrýchlejšie rastúce. Neustále pribúdajú jeho nové formy, čo okrem iného sťažuje prácu polície a vyšetrovanie prípadov.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS