Roma Spirit – Kategória OBEC & MESTO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Obec Varhaňovce Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych rómskych obyvateľov.

Mesto Dobšiná Nominácia za efektívnu činnosť pri odstraňovaní segregácie a začleňovaní marginalizovaných komunít prostredníctvom aktivít v oblasti podpory bývania, zamestnanosti a školstva.

Mesto Jelšava Nominácia za systematický prístup a efektívnu podporu pri spolunažívaní obyvateľstva, zapájanie rómskeho obyvateľstva do kultúrnych podujatí a aktívne vytváranie pracovných príležitostí.

 

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS