Roma Spirit 2019 – Kategória SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

KOSIT a.s., Košice Nominácia za nadštandardnú starostlivosť a podporu zamestnancov, firemnú politiku zamestnávania bez predsudkov a za verejnú náborovú kampaň „Zamestnanie pre každého. Bez predsudkov.“

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o., Sereď Nominácia za realizáciu antidiskriminačnej firemnej politiky a dodržiavanie pravidiel pri zamestnávaní v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv a akceptáciu odlišnosti nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Evanjelická spojená škola, Martin Nominácia za sociálny projekt Black&White, ktorý zapája školu, žiakov, rodičov a rómsku komunitu do spoločných aktivitít, ktoré učia deti spolupráci, vzájomnej pomoci a životu bez predsudkov.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS