Roma Spirit 2019 – Kategória KULTÚRA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Štátna vedecká knižnica v Prešove Nominácia za aktivity Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktoré dokumentujú a prezentujú rómske kultúrne dedičtvo v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia a orálnej histórie.

Lomnické čháve, Veľká Lomnica Nominácia hudobnej kapely za autentickú a živelnú hudobnú produkciu a prezentáciu rómskej kultúry, prostredníctvom ktorej šíria zážitky a nadšenie na celoslovenskej úrovni.

Miroslav Rác, Levice Nominácia za klavírnu interpretačnú činnosť a skladateľskú tvorbu, osobitne za zloženie klavírneho cyklu skladieb pre obete rómskeho holokaustu a realizáciu edukačných koncertov.

 

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS