Reakcia Medzinárodnej rómskej únie – IRU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Medzinárodná rómska únia – IRU je hlboko sklamaná a zároveň reaguje ohľadom tragickej udalosti, ktorá sa stala v sobotu 19. júna 2021 v Tepliciach – Česká republika. IRU reaguje na skutočnosť, že existujú pokusy minimalizovať tento prípad a viesť prípad iným smerom. V tejto súvislosti je to vyhlásenie českého ministra vnútra Jana Hamáćka, ktorý otvorene podporuje policajtov, ktorí pravdepodobne, môže byť priamo zodpovedný za smrť mladého Róma. O to ničivejšia je skutočnosť, že popierajú zodpovednosť a tvrdia, že príčinou smrti bolo užívanie drog zosnulým Rómom. Takýto pasívny postoj polície k tomuto prípadu je zrejmý, a preto IRU žiada  české ministerstvo vnútra, české štátne inštitúcie, ako aj európske inštitúcie stanoviť tento prípad za prioritu pri vyšetrovaní a dosiahnuť dôkladné vyšetrovanie, ktoré bude verejné a transparentné. IRU zároveň vyvinie maximálne úsilie zabezpečiť, aby sa takéto a podobné prípady v budúcnosti neopakovali a skončia takéto konania, nech už nastanú kdekoľvek. Medzinárodná rómska únia – IRU zmobilizuje svoje členské a partnerské organizácie a budú monitorovať situáciu a akýmkoľvek spôsobom brániť záujmy rómskej komunity. To znamená bojovať proti akejkoľvek forme brutality voči Rómom a ich diskriminácii.

S pozdravom, Zoran Dimov
Predseda Medzinárodná rómska únia – IRU

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS