Pridaj sa k nám, poď sa očkovať! – Rastislav Zubaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mgr. Rastislav Zubaj, regionálny koordinátor NP TSP a TP II., Humenné Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pripravil sériu videí, v ktorých vám ľudia z rôznych profesií priblížia svoju skúsenosť s očkovaním. Cieľom informačnej kampane „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“, je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK, ktorého cieľom je zdravotnícka osveta v súvislosti s ochorením COVID-19; v prípade krízovej situácie aj cielená intervencia v podobe materiálnej či komunikačnej podpory. Medzi preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v MRK patrí aj podpora očkovania. Viac o projekte a možnosti zapojiť sa: https://www.minv.sk/?oznamenie-pre-za….

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS