Pridaj sa k nám, poď sa očkovať! Andrea Bučková

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mgr. Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pripravil sériu videí, v ktorých vám ľudia z rôznych profesií priblížia svoju skúsenosť s očkovaním. Cieľom informačnej kampane „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“, je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie. Kampaň je súčasťou aktivít v rámci NP COVID MRK, ktorého cieľom je zdravotnícka osveta v súvislosti s ochorením COVID-19; v prípade krízovej situácie aj cielená intervencia v podobe materiálnej či komunikačnej podpory. Medzi preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v MRK patrí aj podpora očkovania. Viac o projekte a možnosti zapojiť sa: https://www.minv.sk/?oznamenie-pre-za…​.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS