LOTOS – Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spolok LOTOS združuje viac ako 60 členských televízií. Presadzuje nezávislosť šírenia informácií, nezávislosť vysielania a rozvoj duálneho televízneho vysielania na Slovensku, taktiež zastupuje svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom, samosprávam, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, k šíriteľom televízneho signálu a ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v SR i zahraničí. Spolok lokálnych a regionálnych televízií poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc (školenia, semináre, publikačná činnosť a podobne) pracovníkom lokálnych televízií koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov, pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov spolku, napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle, pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch, koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy, každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS