KONGRES MLADÝCH RÓMOK A RÓMOV

Si mladá/ý Rómka / Róm vo veku od 18 rokov do 30 rokov?Chceš sa nahlas rozprávať o problémoch v tvojom okolí? Vidíš nedostatky v oblasti kultúry a športu, vzdelávania, rovnosti, zdravia a participovania na veciach verejných? Máš víziu zmeny, ale nevieš s kým sa o ňu podeliť? Chceš zmenu?Poď sa o tom s nami porozprávať a prezentovať svoje názory a nápady 🧐👉 Prihlás sa na Kongres mladých Rómok a Rómov 2022, ktorý sa bude konať 8. – 10. apríla 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.Prihlásiť sa môžeš do 31. marca 2022 tu: shorturl.at/oqDU0👉 Kongres mladých Rómok a Rómov 2022 je príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú aktívne občiansky angažovaní vo veci politík marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom kongresu je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť riešenia na dané politiky:👉 Prioritné tematické oblasti práce Kongresu mladých Rómok a Rómov (komisie):➡️ Komisia zdravia a politík národnostne citlivého zdravotníctva ➡️ Komisia pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností➡️ Komisia participácie a spoločne spravovanej spoločnosti➡️ Komisia rovnosti, inklúzie a antidiskriminačných politík ➡️ Komisia inovácií inkluzívneho vzdelávacieho procesu Čo ti účasť na kongrese prinesie?Naučíš sa, aká je aktuálna situácia (stav) politík týkajúcich sa Rómov na Slovensku➡️ Dozvieš sa, aké skutočnosti ovplyvňujú stav týchto politík➡️ Dozvieš sa, ako sa týmto politikám venujú v Zahraničí ➡️ Naučíš sa proces tvorby verejných politík➡️ Naučíš sa formulovať návrhy zmien➡️ Spoznáš nových ľudí s ktorými môžeš dobudúcna spolupracovaťVýsledkom diskusií ohľadom jednotlivých prioritných oblastí kongresu bude formulácia návrhov zmien verejných politík a ich následná prezentácia formou Deklarácie mladých Rómov a Rómok 2022. Vytvorená deklarácia bude následne sprístupnená verejnosti, médiám a štátnym inštitúciám s cieľom presadenia sformulovaných návrhov do praxe.Kongres organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava, Platformou mladých Rómov. Partnermi projektu je Adel Slovensko a National Democratic Institute. Aktivita je financovaná z programu Európskej únie – Práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020).

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri