Komunitné centrum v Sobranciach.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vzhľadom na zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít v meste Sobrance sa aj miestna samospráva snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Aj naše mesto je preto prevádzkovateľom centra, kde rôzne služby, činnosti a poradenstvo využívajú nielen ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tí, ktorí sa ocitli na pokraji spoločnosti alebo potrebujú pomoc pri riešení svojich problémov. Vzniklo a pracuje na základe národného projektu pre komunitné centrá

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS