Andrea Bučková – splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity navštívila Šumiac, Zvolen a Bzovík

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Počas minulého týždňa som mala možnosť navštíviť obec Šumiac, mesto Zvolen a obec Bzovík. V Šumiaci sme sa so starostkou rozprávali najmä o plánoch, ktoré chcú zrealizovať na zlepšenie života ľudí z MRK v obci. To, čo ich trápi najviac je zabezpečenie základnej infraštruktúry v jednej z komunít v obci. Keďže to nepôjde zrealizovať bez súhlasu obecného zastupiteľstva, dohodli sme sa, že na najbližšie zasadnutie príde tieto návrhy podporiť aj zástupca nášho úradu. Pozitívnou správou boli zmodernizované učebne základnej školy v obci, ktoré nám prezentovala pani riaditeľka spolu so zástupkyňou. Po návšteve komunity som mala možnosť stretnúť sa aj s tímom ľudí, ktorí pracujú v obci v pomáhajúcich profesiách a miestnej občianskej poriadkovej službe. Veľmi ma potešilo aj privítanie od detí, ktoré navštevujú miestne komunitné centrum. Vo Zvolene sme sa s pani primátorkou venovali najmä bývaniu, ako jednej z prioritných oblastí samosprávy v meste. Mesto nemá na výstavbu dostatok voľných pozemkov a budeme sa snažiť aj z našej strany hľadať nejaké ďalšie možnosti. Navštívila som aj komunitné centrum Romano Jilo, kde pracujú spolu tímy komunitných pracovníkov a terénnych sociálnych pracovníkov. Ich prácu ocenila aj primátorka, ktorá je presvedčená, že mali „šťastie na ľudí“, ktorí svoju prácu robia s veľkým zápalom, aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Osobne som presvedčená, že je to aj tým, ako sa koordinujú vzájomne dopĺňajú aj s asistentmi osvety zdravia a členmi miestnej občianskej poriadkovej služby. Do Bzovíka som prišla v čase, keď tam prebiehalo testovanie. Záujem obyvateľov obce o testovanie bol vysoký. So starostom sme sa venovali najmä potrebe investovať do zamestnanosti ľudí z prostredia MRK, hlavne do tých, ktorí sú dlhodobo vylúčení z trhu práce. Zhodli sme sa aj v tom, že je potrebné pokračovať v intervencii vysporiadavania pozemkov pod obydliami v rómskych komunitách. Na záver ma potešila správa, že v obci chcú realizovať prostredníctvom občianskeho združenia projekt terénnej sociálnej práce. Ďakujem všetkým pracovníkom a pracovníčkam pomáhajúcich profesií a miestnych občianskych poriadkových služieb za ich prácu, ktorú vykonávajú v rómskych komunitách.

Zdroj – https://www.facebook.com/andreabuckovaRK

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS