Alexander MUŠINKA – kultúrny antropológ a romista

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Svojim študentom hovorím, nech zdvihne ruku ten, kto by chcel byť dnes Rómom na Slovensku. A zrazu si každý uvedomí, že to nie je žiadne terno. 

Alexander Mušinka patrí k známym slovenským kultúrnym antropológom a odborníkom na rusínsko-ukrajinskú, ako i rómsku problematiku, nakoľko sa výskumu života týchto etník systematicky venuje už takmer 30 rokov. Vyrastal v rodine známeho etnológa, folkloristu a kultúrneho historika Mikuláša Mušinku, a tak bol už od detstva v kontakte so svetom bádaní v oblasti duchovnej i hmotnej kultúry obyvateľov žijúcich prevažne v severovýchodnej časti Slovenska. Po skončení ukrajinského gymnázia v Prešove sa rozhodol pre štúdium etnológie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré úspešne ukončil a o pár rokov neskôr tam aj obhájil doktorskú prácu. Už počas štúdia na vysokej škole sa aktívne venoval bádateľskej činnosti. Absolvoval stáž v Ústave etnografie, folkloristiky a vied o umení Akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve, kde sa zameral na výskum prameňov z Podkarpatskej Rusi, východného Slovenska, ale i iných regiónov bývalej Rakúsko–Uhorskej monarchie. Realizoval tiež výskum orientovaný na dejiny a súčasnosť ukrajinsko–rusínskej emigrácie z východného Slovenska v Kanade v Multicultural History Society of Ontario v Toronte. V rámci terénnych výskumov sa venoval i vybraným problémom minorít v Čechách a už niekoľko rokov systematicky navštevuje vybrané lokality na Zakarpatskej Ukrajine.

Viac sa dočítate na: https://www.kniznica-poh.sk/index.php/accordion-2/146-presovski-literarni-tvorcovia/503-alexander-musinka?fbclid=IwAR2JmLbwvcSbe_LN-k2yQ5sK0TNZxqamTaC_o_pLRSojChV7TQx39zZ3ILw

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS