Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rómske deti často nastupujú do prvého ročníka s minimálnou znalosťou slovenčiny a logicky zaostávajú, hoci by nemuseli. Deti, pre ktoré nie je slovenčina materinský jazyk a v škole je vyučovacím jazykom, sa musia v prvom rade slovenčinu naučiť, aby sa pomocou nej mohli ďalej vzdelávať.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS