MV SR – HĽADÁME ODBORNÍKA Z MVO NA BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra vyhlásil výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z mimovládnej neziskovej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Termín na podanie prihlášok je do 20. februára. Ak viete o niekom, kto spĺňa požiadavky z verejnej výzvy, neváhajte a informujte ho o tejto príležitosti. Ďakujeme.

Prihlášky vo forme motivačného listu spolu s požadovanými podkladmi zasielajte do 20. februára 2021 elektronicky na adresu prevencia@minv.sk.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS