Andrea Bučková sa stretla vicepremiérkou

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Andrea Bučková – splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity sa stretla s vicepremiérkou Veronikou Remišovou

Náš úrad intenzívne pracuje na príprave eurofondového plánu pre Slovensko na roky 2021 – 2027. Včera som mala príležitosť predstaviť vicepremiérke a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej náš plán priorít zameraný na vyrovnávanie sociálnych a ekonomických nerovností rómskeho obyvateľstva so zreteľom na tých, ktorí žijú v marginalizovanom prostredí. Okrem investícií, ktoré zlepšia kvalitu životných podmienok v oblasti bývania zabezpečením prístupu k pitnej vode, budovaním kanalizácií či podporou svojpomocného bývania chceme pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov pod obydliami v komunitách. Predstavila som koncept rozvojového programu a zámer poskytovania bezplatnej podpory obciam v príprave investičných projektov. Spoločne sme diskutovali o tom, prečo je nesmierne dôležité sústrediť intervencie v jednom špecifickom cieli a koordinovať ich prostredníctvom jedného subjektu. Som nesmierne rada, že oproti predchádzajúcim programovacím obdobiam prebiehalo rokovanie s pani vicepremiérkou na partnerskej úrovni. Za zásadný moment považujem to, že pani vicepremiérka rovnako vníma nevyhnutnosť sústrediť investícií do obcí s prítomnosťou MRK.

Zdroj: https://www.facebook.com/andreabuckovaRK

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS