Tv Romana – Vnímaví pre zraniteľných – optikou rodičov

... alebo dobrovoľní rómski poradcovia pomáhajú

V súčasnosti vyrastá mimo svojej biologickej rodiny viac než 14-tisíc detí. Podľa dostupných odhadov tvoria 60 percentný podiel z nich deti s rómskym pôvodom. Niektoré z nich majú šťastie na nový domov v adoptívnych rodinách, iné zasa ostávajú v profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Comments are closed.