Tv Romana – Memorandum slovenského národa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení v roku 1861, mal mimoriadny význam pre identitu, sebauvedomenie a národný vývin Slovákov.

Reklama

Mohlo by vás zaujímať

Reklama

Reklama

Naši partneri

LOTOS