Tv Romana – World Television Day

Od roku 1996, keď sa v OSN konalo Prvé fórum o televízii, si 21. novembra pripomíname Svetový deň televízie. Úlohou sviatku je podporovať výmenu televíznych programov zameraných na propagáciu mieru, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho rozvoja a na podporu kultúrnych výmen.

Comments are closed.