Tv Romana – Svetový deň umývania rúk

Každoročne si 15. októbra pripomíname Global Handwashing Day - čiže Svetový deň umývania rúk. Je zameraný na zvýšenie povedomia a pochopenia dôležitosti umývania rúk mydlom ako efektívneho a dostupného spôsobu prevencie šírenia ochorení a záchrany životov.

Comments are closed.