Tv Romana – Svetový deň rybárstva

Slovenský rybársky zväz ako najväčšie občianske združenie na Slovensku združuje 122 miestnych a mestských organizácii s členskou základňou okolo 120 000 členov, vrátane detí a mládeže. Svetový deň rybárstva sa slávi 27. júna - tak rozhodli delegáti svetovej konferencie v 1984 v Ríme.

Comments are closed.