Tv Romana – Svetový deň povedomia o autizme

Rozsvieťme to na modro. Modrá znamená, že vyjadríme spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí trpia autizmom.

Comments are closed.