Tv Romana – Súťaž v prednese. Žiar nad Hronom

Na Zlatom kolovrátku priadli v Žiari básne Špeciálna základná škola zorganizovala pre svojich žiakov celoškolskú súťaž v prednese poézie a prózy.

Comments are closed.