Tv Romana -Platí to pre každého

Koncom minulého roka prijatá novela zákona č. 182/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá rieši udeľovanie sankcií za porušovanie prijatého domového poriadku. Reportáž kolegov z Tv Piešťany

Comments are closed.