TV Romana – Najúspešnejší športovci mesta Žilina za rok 2019

12. ročník oceňovania. Mesto Žilina udelilo ceny najlepším žilinským športovcov za úspechy v minulom roku.

Comments are closed.