Tv Romana – Do škôl sa tak skoro nepôjde

Minister školstva vyvracia, že by sa obnovil vyučovací proces v školách 6. apríla . Zároveň spresnil informácie o fungovaní školských jedální. Otvorené budú iba kuchyne, v priestoroch jedální by sa ľudia nemali združovať. Školské jedálne majú jedlo len rozvážať .

Comments are closed.