Tv Romana – Deň tolerancie

Tolerancia je uznanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka. UNESCO túto myšlienku prinieslo do OSN a jeho Valné zhromaždenie vyhlásilo 16. november za Medzinárodný deň tolerancie. Pripomíname si ho od roku 1996.

Comments are closed.