Tv Romana – 50 dní po Veľkej noci

Turíce, alebo zoslanie Ducha Svätého vyšli tento rok na nedeľu 31. mája.

Comments are closed.