Spolocne sportove podujatia v Martine

Martin - Evanjelická spojená škola pripravila športové popoludnie pre svojich žiakov a pre rómske deti z Bambusiek. Pilotné podujatie bolo pripravené v rámci projektu venovaného sociálne znevýhodneným komunitám.

Comments are closed.