Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Te prindžaras amen – spoznajme sa

15 mája

V nedeľu 15. mája 2022 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny uskutoční 18. ročník
festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti.
Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v
Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.
V programe, ktorý bude trvať od 10.00 do 16.00 hod., sa predstavia hudobné zoskupenia,
súbory a interpreti, ktorí zanietene a na vysokej profesionálnej úrovni uchovávajú autentické
hudobné a tanečné tradície svojich predkov.
Počas nútenej dvojročnej prestávky z dôvodu pandémie COVID-19 umelci nezaháľali a využili
čas na nácvik nových repertoárov a celých programových blokov. S tým súvisí aj inovácia
scén a kostýmov. Počas podujatia sa budeme rozprávať a diskutovať práve aj o problematike
kostýmov rómskych súborov, prezentujúcich tradičnú hudbu, piesne a tanec Rómov.
V rámci programu si môžete vychutnať vystúpenie súboru Romano jilo (Rómske srdce) zo
Zvolena, ktorého cieľom je nielen podporovať talent detí, ale aj podieľať sa na uchovávaní
tradičnej kultúry Rómov a odovzdávať ju ďalším generáciám. Účinkovať v súbore môžu len
deti a mládež, ktoré nezanedbávajú školskú dochádzku a dosahujú dobré školské výsledky.
Ďalej vám svoje umenie predstaví súbor Romka z Detvy, ktorý patrí k najstabilnejším
umeleckým zoskupeniam svojho druhu, pričom je pre jeho činnosť typická snaha
o uchovávanie a autentickú prezentáciu tradičných rómskych tanečných, hudobných foriem
a starých piesní.
Do tretice vystúpi súbor Terňi voďi (Mladá duša) z Kežmarku, ktorý má hudobnú, spevácku,
tanečnú i dramatickú zložku.
Spomínané telesá prezentujú tradičné aspekty kultúry Rómov na Slovensku, inšpirujú sa však
hudobným, piesňovým a tanečným folklórom Rómov aj z iných krajín sveta a uplatňujú tieto
prvky vo svojich vystúpeniach. Diváci preto určite ocenia piesne a tance východoeurópskych
Rómov, ktoré odprezentuje súbor Romano jilo. Súčasťou vystúpení Romani jilo a Terňi voďi
budú aj krátke dramatické pásma.

V poobedňajších hodinách vystúpi martinská kapela Gypsy MT band, prezentujúca súčasnú
modernú produkciu.
Súčasťou programu podujatia bude prezentácia prípravy a ukážka vybraných jedál,
ktoré sa považujú v prostredí Rómov na Slovensku za tradičné. Nepôjde však o už pomerne

známe goja, pretože v prostredí Rómov sa pripravovali a dodnes pripravujú aj iné tradičné
jedlá.
Študenti Súkromnej spojenej školy Biela voda z Kežmarku budú so svojimi
pedagógmi prezentovať ukážky kováčskej výroby, výroby z dreva, drôtovanie a techniku šitej
čipky. Pochvália sa aj ukážkami ďalších druhov remeselnej výroby, ktorým sa venujú,
napríklad keramikou.
Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s
možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú
premietať aj vybrané dokumentárne filmy.
Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem
iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.
O 13.30 hod. sa uskutočnia evanjelické a.v. služby Božie v kostole z Rudna.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Podrobnosti

Dátum:
15 mája