Pokračujúce

Rómska paleta

Window Gallery na Hlavnej 99, Prešov

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Jarovnice

Zrkadlo duše

Etnografické múzeum, Martin

Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej

Balkan Bashavel

KC Dunaj, Bratislava

MALALATA, Sendreiovci a Capitain Molotov