Pokračujúce

Rómska paleta

Window Gallery na Hlavnej 99, Prešov

Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Jarovnice

Zrkadlo duše

Etnografické múzeum, Martin

Výber z výtvarnej tvorby Šarloty Bottovej