Chudobné deti kopírujú úroveň vzdelania svojich rodičov

Na Slovensku máme menej ako sedem percent rómskych vysokoškolákov. Mnohí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Aj o tom, prečo ich nie je viac, hovoríme s riaditeľom občianskeho združenia eduRoma Vladom Rafaelom.

Povedzte, majú dnešné rómske deti a mládež lepší prístup ku vzdelávaniu v porovnaní s ich rodičmi?

Žiaľ, na Slovensku nemáme podrobné výskumy, ktoré by dokázali zodpovedať na túto otázku, a ktoré by pravidelne mapovali takýto trend. V zásade platí, že aj chudobné deti kopírujú ašpirácie a celkovú vzdelanostnú úroveň svojich rodičov a blízkeho prostredia. Otázkou potom je, kto, resp. čo, dokáže tento začarovaný kruh pretnúť. Úroveň vzdelávania v našich školách to však určite nie je. Pretože aj školy zas iba do veľkej miery reprodukujú sociálne znevýhodnenie a rodinné prostredie týchto detí. Na Slovensku máme menej ako 7 percent rómskych vysokoškolákov. Mnohí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Hovoríme však len o malej skupine mladých ľudí, ktorí to dokázali i napriek svojmu rodinnému zázemiu a vzdelávaciemu systému.Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu

Prečo náš vzdelávací systém nedokáže účinne pretnúť, prerušiť u rómskych detí začarovaný kruh chudoby a sociálneho vylúčenia?

Na Slovensku nemáme vybudovaný meritokratický vzdelávací systém, ktorý by aj chudobné deti posudzoval iba na základe ich skutočných schopností a pomáhal im naplniť v maximálnej možnej miere ich potenciál. Naopak, školy u nás deti skôr hierarchizujú, rozdeľujú a segregujú, alebo inak – či už vedome, alebo nevedome – znevýhodňujú na základe ich pohlavia, náboženstva, farby pokožky alebo sociálneho pôvodu. Z tohto dôvodu nám vypadlo počas prvej vlny pandémie ochorenia covid-19 až 70 percent rómskych detí z dištančného vzdelávania. Preto má táto skupina detí stále veľké zastúpenie v špeciálnych školách. A aj preto vedie Európska komisia proti Slovensku od apríla 2015 konanie za segregáciu rómskych detí.

Čítajte viac: https://regiony.sme.sk/c/22599295/chudobne-deti-kopiruju-uroven-vzdelania-svojich-rodicov.html