Cenník

CENNÍK REKLAMY

Televízie ROMANA

produkt

M.j.

umiestnenie

počet odvysielaní

konečná cena

Reklamný spot

30 s

Reklamný blok vysielaný 2x v hodine

1x

90,00 €

Telenákup a PR

1 min

v telenákupných blokoch

1x

200,00 €

Sponzorský odkaz

10 s

pred a po relácii, na základe dohody so zadávateľom

300,00 €

Komerčná reportáž
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

800 / 700€

Komerčný rozhovor
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

700/600 €

Umiestňovanie produktov dohodou  

dohodou

Záznam vysielania

1ks

DVD  

20 €

 

Ceny sú bez DPH.